Priemyselné Al kefy

S vymeniteľnými kefami: Lišty v prevedení AL-elox a natur. Nemá predvŕtané otvory. Vlasy kefy                                                 v čiernej farbe.

Typ H Typ Y Typ F
typ H typ Y typ F


S nerozoberateľnými kefami: Lišty v prevedeniu AL- natur. Má predvŕtané otvory 3 mm. Vlasy kefy                                                         v čiernej farbe.

Typ H Typ F
typ H typ Y