Expanzné PU (polyuretánové) komprimované tesniace pásky

Popis:Samolepiace, na 1/5 predtlačené polyuretanové pásky z otvorených buniek, napustené (impregnované) modifikovanou akrylátovou disperziou bez mäkčidiel s prídavkami plnidiel odolných proti ohňu na trvalé utesnenie nerovnakých škár stavebných prvkov. Sú odolné proti UV žiareniu, vibráciam a priamemu dažďu v závislosti na komprimáci v škáre. Sú vyrábané s mernou hmotnosťou 80 kg/m3 a 120 kg/m3. Kvalitnejšie pásky s hustotou 120 kg/m3 sa používajú pri aplikáciách s požiadavkou na vyššiu odolnosť proti klimatickým vplyvom - nárazovým dažďom a vetru. Odolnosť proti nárazovému dažďu a UV žiareniu, je docielená pri cca 25% komprimácii. Doba expanzie závisí od veku pásky, skladovacích podmienok a teplote pri montáži. Expanzná doba pri teplote nad 30°C je 30 min., 20-30°C 1-2 hodiny, 15-20°C 2-3 hodiny, 5-15°C 5 hodín, 0-5°C 12 hodín, pod 0°C 12-48 hodín. Expanziu možno urýchliť napríklad horúcim vzduchom.

Použitie:Pre tesnenie škár s väčšími a nerovnako veľkými škárami, pre škáry u ktorých je požadovaná väčšia odolnosť proti vplyvom prichádzajúcim z vonku, pre tesnenie škár medzi murivom a okennými - dverovými rámami, parapetmi . Pre prerušenie tepelných mostov a utesňovanie nerovností pri oplášťovaní priemyslových objektov sendvičovými panelmi a kazetovými profilmi.
Expanzné PU
Expanzné PU
Expanzné PU


Typ, Šírka x Hrúbka - pred a po expanzii (mm) Farba Balenie (bm)
kotúč kartón
Expanzná PU páska,   10x2  (10x10) Sivá 12 360
Expanzná PU páska,   10x3  (10x15) Sivá 100 300
Expanzná PU páska,   10x4  (10x20) Sivá 7,5 225
Expanzná PU páska,   15x3  (15x15) Sivá 10 200
Expanzná PU páska,   15x4  (15x20) Sivá 7,5 150
Expanzná PU páska,   15x6  (15x30) Sivá 5 100
Expanzná PU páska,   20x4  (20x20) Sivá 7,5 112,5
Expanzná PU páska,   20x6  (20x30) Sivá 5 75
Expanzná PU páska,   20x8  (20x40) Sivá 4,3 64,5

Expanzné PU
Expanzné PU
Expanzné PU